DNA LÍNIA

Genetickému testu DNA LÍNIA patrí dlhodobo prvenstvo medzi produktami podobného charakteru v oblasti genetického testovania. Tento test si môže zaslúžene pripísať prívlastky, že patrí k najobsiahlejším a najpresnejším testom zaoberajúcim sa genetikou spojenou s redukciou váhy. Všetky gény mapované v teste DNA“ DIÉTA“ sú úzko spojené s telesnou hmotnosťou či indexom telesnej hmotnosti (BMI) a spĺňajú prísne kritériá použiteľnosti v genetickom skríningu.

Aktuálne klinické štúdie potvrdili, že zaradenie cielenej „nutrigenetickej“ výživy do bežných stravovacích návykov klientov má za následok dlhodobé zníženie BMI, zlepšenie hladín krvnej glukózy a lepšie dodržiavanie dietných režimov. Štúdie taktiež potvrdili, že stravovacie opatrenia zostavené na základe genetických testov boli pre klientov viac prospešné a pochopiteľné ako všeobecné dietetické odporúčania.

Chceli by ste vedieť odpoveď na tieto otázky?

Zachráni ma len pravidelný pohyb?

Ako reagujem na sladké?

Mám pomalý metabolizmus?

Aktuálne sa v teste DNA LÍNIA sledujú zmeny v genóme na 20 génových sekvenciách. Na základe výsledku sú následne zostavené dietetické odporúčania. Dôležité pritom je, že v prípade existencie viacerých génov zapojených do konkrétneho procesu v organizme (napr. metabolizmus tukov), odporúčania berú do úvahy všetky gény, nie len jeden. Je preto rozdiel, či má klient napríklad pozmenené dva zo štyroch, alebo všetky štyri gény zapojené do konkrétneho metabolického procesu.

Vedeli ste? Nutrigenetici objavili už 4 gény „závislosti na jedle“, ktoré výrazne ovplyvňujú stravovacie návyky a schopnosť udržať si správnu hmotnosť.

Čo zaujímavé sa ešte dozviem?

Mám tzv. Bufetový gén?

Hrozí mi stukovatenie pečene?

Vstrebáva sa mi viac tukov?

Výstupná správa obsahuje:

  1. detailnú analýzu génov, ktoré máte pozmenené a následnú interpretáciu ich dopadu na organizmus v súvislosti s reguláciou váhy

  2. optimálne nastavenie životného štýlu zamerané na kľúčové faktory a priority ktoré je vhodné dodržiavať pri regulácii váhy

  3. optimálne športové zameranie v prepočte na metabolický ekvivalent (tzv. MET).

  4. najvhodnejší stravovací režim pre váš organizmus zameraný buď na nízkosacharidovú , nízkotučnú, alebo stredomorskú stravu

Vo výslednej správe testu DNA LÍNIA nájdete aj konkrétne odporúčania, ako je možné zmierniť negatívny vplyv genetických polymorfizmov na Vaše zdravie. Nakoľko však výsledná správa obsahuje veľké množstvo odborných informácií, v prípade potreby máte možnosť si objednať aj individuálnu konzultáciu. Vyškolený odborník zhodnotí všetky Vaše výsledky a užšie zacieli výstupné odporúčania podľa Vášho veku, anamnézy, aktuálnych stravovacích návykov, životného štýlu a aj Vašich očakávaní. 

Kompletný zoznam testovaných génov

V zozname sú uvedené enzýmy a proteíny zapojené do metabolických procesov v organizme, ktorých gény sú sledované a vyhodnocované v teste DNA LÍNIA . Genetickým výskumom bolo potvrdené, že pri polymorfizme v uvedených génoch dochádza k významnej zmene funkcie kódovaných organických molekúl (proteínov – enzýmov, transportérov a i.) v porovnaní s nezmenenými, pôvodnými génmi. Zmenená aktivita proteínov tak vedie k biochemickým zmenám vo fungovaní organizmu.

Vstrebávanie a metabolizmus tukov

Sledovaný polymorfizmus: FABP2 Ala54Thr G>A

Proteín 2 viažuci mastné kyseliny (FABP2) sa nachádza v epitelových bunkách tenkého čreva, kde výrazne ovplyvňuje absorpciu tukov a metabolizmus.

Polymorfizmus v genóme (alela A) je spojený s obezitou, zvýšeným BMI, zvýšeným brušným tukom, vyššími hladinami leptínu, inzulínovou rezistenciou, vyššími hladinami inzulínu a hypertriglyceridémiou. Títo jedinci sa vyznačujú väčšou absorpciou tuku a majú tendenciu mať pomalší metabolizmus, čo vedie k náchylnosti na zvyšovanie hmotnosti, pomalší úbytok hmotnosti a problémy so stratou brušného tuku.

Analyzovaný polymorfizmus: PPARG Pro12Ala or C>G

Tento proteín je značne exprimovaný v tukových bunkách. Je to transkripčný faktor aktivovaný mastnými kyselinami a hrá dôležitú úlohu pri expresii génov špecifických pre adipocyty. Genotyp CG a GG je spojený so zvýšeným rizikom obezity, najmä ak je vystavený obezogénnemu prostrediu. Sedavý spôsob života tiež prispieva k riziku obezity u nosičov alel G.

Analyzovaný polymorfizmus: ADIPOQ -11391 G>A

ADIPOQ kóduje adiponektín, ktorý je exprimovaný v tukovom tkanive. Adiponektín je proteínový hormón, ktorý moduluje celý rad metabolických procesov, vrátane regulácie glukózy a oxidácie mastných kyselín. Obézni jedinci majú tendenciu mať nižšie cirkulujúce hladiny adiponektínu.

Jedinci s pôvodným (wild type) genotypom majú vyššie hladiny adiponektínu a sú spájaní s nižším rizikom obezity.

Analyzovaný polymorfizmus: ADRB2 Arg16Gly A>G

Adrenergný receptor ADRB2 sa podieľa na mobilizácii tuku z tukových buniek v reakcii na katecholamíny a moduluje lipolýzu počas cvičenia.

Polymorfizmus v genóme sa spája s obezitou a nosiče alely G s väčšou pravdepodobnosťou priberajú na váhe. Okrem toho, títo jedinci sú menej schopní mobilizovať tukové zásoby počas cvičenia. U týchto jednotlivcov je dôležité zameriavať sa aj na správnu stravu pri redukcii váhy, pretože cvičenie môže byť menej účinné

Analyzovaný polymorfizmus: APOA5 -1131 T>C

Apolipoproteín A5 hrá dôležitú úlohu v regulácii hladiny triglyceridov v plazme. Alela T je spojená s vyššou hmotnosťou, menšou stratou hmotnosti, najmä pri diéte s vysokým obsahom tuku a vysokým obsahom nasýtených tukov.

Analyzovaný polymorfizmus: PLIN 11482 G>A

Perilipín je proteín, ktorý obaľuje a vytvára tukové kvapôčky v adipocytoch a steroidogénnych bunkách. Hrá kľúčovú úlohu v energetickom metabolizme a metabolizme glukózy.

Polymorfizmus v genóme (genotyp AA) je spojený s väčším rizikom obezity. Jedinci horšie redukujú hmotnosť a vykazujú väčšie zníženie rýchlosti oxidácie lipidov ako genotyp GG.

Citlivosť na sacharidy

Analyzovaný polymorfizmus: ADRB2 Gln27Glu C>G
 

Adrenergný receptor β2 sa zúčastňuje pri regulácii srdcových, pľúcnych, cievnych, endokrinných funkcií a centrálneho nervového systému. Polymorfizmus v oblasti Gln27Glu ovplyvňuje schopnosť znižovať váhu v súvislosti s cvičením.

Alela G je spojená so zvýšenou BMI a tukovou hmotou. Subjekty s týmito genotypmi sú menej schopné premiňať tukové zásoby na energiu a bolo preukázané, že majú väčšie riziko obezity a zvýšené hladiny inzulínu, keď je príjem sacharidov vyšší ako 49%. Ukázalo sa, že klesajúci príjem sacharidov znižuje hladiny inzulínu a je prospešný pri regulácii hmotnosti.

Analyzovaný polymorfizmus: TAS1R2 Ile191Val

Chuť je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim konzumáciu potravín. Genetické variácie v podjednotke receptoru sladkej chuti prispievajú k rozdielnej konzumácii cukru medzi jednotlivcami. TAS1R2 detekuje sladkú chuť na jazyku a na podnebí. Ovplyvňuje tak príjem cukru v bunkách gastraintestinálneho traktu, pankrease a hypotalame, ktoré regulujú metabolickú a energetickú homeostázu.

Analyzovaný polymorfizmus: SLC2A2 Thr110Ile

Glukózový transportér typu 2 (GLUT2), kódovaný génom SLC2A2, je členom rodiny transportných proteínov glukózy (GLUT) a je exprimovaný v pankrease, pečeni, tenkom čreve, obličkách a mozgu. GLUT2 uľahčuje prvý krok v sekrécii inzulínu indukovaného glukózou. Kvôli svojej nízkej afinite ku glukóze bol navrhnutý ako glukózový senzor (senzor postprandiálnej hladiny glukózy) a je zapojený do príjmu a regulácie potravy.

Analyzovaný polymorfizmus:  DRD2 rs1800497

Dopamínergné nervové spoje v strednom mozgu hrajú dôležitú úlohu v závislosti na návykových látkach, ako aj v normálnom stravovacom návyku, pretože sa podieľajú na spracovaní odmien, najmä dopamínergnej signalizácii prostredníctvom dopamínového receptora 2 (DRD2).

Energetická homeostáza

Analyzovaný polymorfizmus: UCP1-3826 A>G

UCP proteíny 1, 2 a 3 patria do rodiny mitochondriálnych transportných proteínov, ktoré umožňujú protónom znovu vstúpiť do mitochondriálnej matrice bez fosforylácie ADP, čím sa uvoľňuje spojenie medzi oxidačným metabolizmom a produkciou energie, pričom sa uvoľňuje energia ako teplo. UCP proteíny preto hrajú dôležitú úlohu pri energetickej homeostáze. Tieto proteíny zdieľajú štrukturálne podobnosti, ale sú exprimované v rôznych tkanivách.

Polymorfizmus v genóme UCP 1 proteínu je spojený s rizikom priberania a vyššou rezistenciou na nízkokalorickú stravu.

Analyzovaný polymorfizmus: UCP2-866 G>A

UCP proteíny 1, 2 a 3 patria do rodiny mitochondriálnych transportných proteínov, ktoré umožňujú protónom znovu vstúpiť do mitochondriálnej matrice bez fosforylácie ADP, čím sa uvoľňuje spojenie medzi oxidačným metabolizmom a produkciou energie, pričom sa uvoľňuje energia ako teplo. UCP proteíny preto hrajú dôležitú úlohu pri energetickej homeostáze. Tieto proteíny zdieľajú štrukturálne podobnosti, ale sú exprimované v rôznych tkanivách.

Polymorfizmus v genóme pri UCP 2 proteíne sa spája s vyššou transkripciou a tým pádom s vyššou aktivitou UCP2 proteínov. Tým dochádza k zníženiu rizika vzniku obezity. V tomto prípade sa prejavuje benefičný efekt polymorfizmu.

Analyzovaný polymorfizmus: UCP355 C>T

UCP proteíny 1, 2 a 3 patria do rodiny mitochondriálnych transportných proteínov, ktoré umožňujú protónomznovu vstúpiť do mitochondriálnej matrice bez fosforylácie ADP, čím sa uvoľňuje spojenie medzi oxidačným metabolizmom a produkciou energie, pričom sa uvoľňuje energia ako teplo. UCP proteíny preto hrajú dôležitú úlohu pri energetickej homeostáze. Tieto proteíny zdieľajú štrukturálne podobnosti, ale sú exprimované v rôznych tkanivách.
Polymorfizmus v genóme pri UCP 3 proteíne sa spája s vyššou transkripciou a tým pádom s vyššou aktivitou UCP3 proteínov. Tým dochádza k zníženiu rizika vzniku obezity. V tomto prípade sa prejavuje benefičný efekt polymorfizmu.

Regulácia príjmu potravy a sýtosť

Analyzovaný polymorfizmus: APOA2 265 T>C

Apolipoproteín A2 (APOA2), druhý najrozšírenejší apolipoproteín, hrá komplexnú úlohu v metabolizme lipoproteínov, inzulínovej rezistencii, obezite a citlivosti na aterosklerózu.

Genotyp CC je spojený s obezitou a zvýšenou spotrebou potravín, najmä s celkovým príjmom tukov a nasýtených tukov. Ak je príjem nasýtených tukov vysoký, genotyp CC je silne spojený so zvýšenou hodnotou BMI a obezitou. 

Analyzovaný polymorfizmus: MC4R V103I

Receptor pre melanokortín je veľmi intenzívne spojený s obezitou, konkrétne s príjmom a výdajom energie. Alela C je spojená s vyšším príjmom celkovej energie a tukov z potravy, ako aj väčším „pojedaním“ u detí a dospelých, väčším hladom a vyššou prevalenciou konzumácie veľkého množstva jedla.

Analyzovaný polymorfizmus: FTO rs9939609 T>A

Gén kódujúci proteín súvisiaci s obezitou a tukovou hmotou (FTO) je vo vysokých hladinách prítomný v niekoľkých metabolicky aktívnych tkanivách, vrátane srdca, obličiek a tukového tkaniva. Najviac sa však exprimuje v mozgu, najmä v hypotalame, kde reguluje vzrušenie, chuť do jedla, teplotu, autonómne funkcie a endokrinný systém.

FTO gén hrá úlohu v regulácii chuti do jedla a je spojený s energetickým výdajom, energetickým príjmom a zníženou sýtosťou.

Analyzovaný polymorfizmus: TCF7L2 rs7903146

Proteín 2 podobný transkripčnému faktoru 7 je transkripčný faktor, ktorý reguluje homeostázu glukózy v krvi. U jedincov s alelou T (genotyp TT) dochádza k menšiemu úbytku na váhe ako pri genotype CC. Pre nosičov T alely je veľmi dôležitá intervencia v strave a cvičení, aby sa zabránilo opätovnému získaniu hmotnosti a vývoju chronických ochorení.

Doplnkové parametre

Analyzovaný polymorfizmus: CLOCK 3111 T>C

Clock je transkripčný faktor, ktorý je nevyhnutnou súčasťou regulácie biologických hodín a je zapojený v metabolickej regulácii.Polymorfizmus v genóme vedie k zmene hladín proteínov, ovplyvňuje cirkadiánne rytmy a dobu spánku.

Genotypy CC – večerný typ – horšie zaspávajú, ráno bývajú unavenejší, lepšie sa im cvičí vo poobedňajších až večerných hodinách. Nedostatok spánku sa spája so zmenou hodnôt ghrelínu, ktorý ovplyvňuje chuť na jedlo, pričom večerné navyšovanie energie zvyšuje riziko obezity.

Analyzovaný polymorfizmus: TNFA -308 G>A

Tumor nekrózny faktor je prozápalový cytokín produkovaný makrofágmi a adipocytmi. Výrazne ovplyňuje aj homeostázu glukózy v celom tele, pričom sa podieľa na vývoji obezity a inzulínovej rezistencie.

Alela A zvyšuje produkciu TNFA a je spojená so zvýšeným rizikom obezity, najmä ak je vysoký príjem tukov v potrave. 

Analyzovaný polymorfizmus: ADRB3 Trp64Arg T>C

Adrenergný receptor (ADRB3) sa exprimuje primárne vo viscerálnom adipóznom tkanive, kde sa podieľa na regulácii lipolýzy. Alela C je spojená so zvýšeným BMI a nižšou schopnosťou redukovať hmotnosť. Vyššie riziko obezity medzi nosičmi alely C sa môže znížiť nadpriemernou úrovňou intenzívnej fyzickej aktivity.

Čo ma to bude stáť ?

250 eur

V cene je zahrnuté:

K uvedenej službe je možné priobjednať:

  • Konzultácia* 1 hod.  – 45 eur

*Konzultáciu je možné objednať aj neskôr, nie je potrebné ju objednávať  spolu s testom. Pre prípadnú konzultáciu sa stačí rozhodnúť, až keď vám prídu výsledky a dodaný podrobný výstup nebude pre vás postačujúci. Konzultáciu vedie RNDr. Eva Tóth, Msc.

Pri kombinácií dvoch a viacerých genetických testov, ktoré sú využité jedným klientom platia zľavnené ceny.

Navštívte náš eshop/obchod.

Neviete sa rozhodnúť, či je pre vás tento test vhodný, prípadne máte na nás nejaké iné otázky? Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 443 699, emailom na info@dna-analyza.eu, prípadne nám zanechajte odkaz. Budeme vás kontaktovať.

Created with GIMP