DNA ŠPORT

Explózia vo výskume športovej genomiky odhalila viacnásobné súvislosti medzi rôznymi genetickými variantmi ľudského organizmu a trénovateľnosťou. Aby dokázal športovec naplniť svoj potenciál, je dôležité urobiť vhodné rozhodnutia v oblasti trénovania, stravy, regenerácie či psychického koučingu, ktoré najlepšie zodpovedajú jedinečnému genetickému základu.

Test DNA Šport skúma rôzne biologické oblasti, ktoré súvisia so športovým výkonom. Vhľad do týchto oblastí môže byť použitý na prispôsobenie cvičebného programu s cieľom získať čo najviac osohu z nastavených tréningov. Táto priekopnícka genetická služba vám poskytuje špecifické vedomosti pri výbere cvičenia, výživy a životného štýlu, ktoré najlepšie vyhovujú individuálnym potrebám.

Test DNA ŠPORT je určený predovšetkým pre športovcov, rady uvedené vo výslednej správe by sa mali používať ako pomôcka, ktorá pomôže optimalizovať a personalizovať tréningový režim v rámci vybraného športu.

Chceli by ste vedieť odpoveď na tieto otázky?

Hodím sa na silové športy, alebo
som skôr vytrvalec?

Existuje u mňa riziko nižšej hustoty kostnej hmoty ?

A ako je na tom moja
regenerácia?

Analyzované oblasti:

Patológia mäkkých tkanív – riziko zranenia

Test DNA ŠPORT sa z hľadiska patológie mäkkých tkanív zameriava na gény, ktoré sú zodpovedné štrukturálnu integritu mäkkých tkanív a ich schopnosť remodelácie. Športovci aj tréneri musia zobrať do úvahy, že existujú jedinci, ktorí sú náchylní na zranenia, zatiaľ čo iní nie sú nikdy nútení vynechať ani jeden deň tréningu. V prípade športovcov, u ktorých je náchylnosť na zranenia vyššia, musia zaradiť preventívne tréningové a dietetické opatrenia ako napríklad dostatočný strečing či vyššie množstvá vitamínu C. V prípade, že sa určitý genetický „handicap“ športovca počas tréningových a dietetických režimov ignoruje, športovcom hrozí riziko zranenia  mäkkých tkanív, ako napríklad pretrhnutie šliach.

Vedeli ste? Výskum odhalil, že určité genetické variácie vedú k oneskorenému zotaveniu z cvičenia s tvrdým cvičením, zatiaľ čo iné varianty spôsobujú jednotlivcom výrazne zvýšené riziko určitých zranení.

Schopnosť zotavenia

Regenerácia je pre športovca a športový výkon extrémne dôležitá. Len správne zregenerovaný organizmus dokáže dlhodobo podávať kvalitné výkony. Niektorí jednotlivci sa dokážu rýchlo zotaviť z cvičenia a sú pripravení znova tvrdo trénovať už po pár dňoch odpočinku, zatiaľ čo iní potrebujú dlhšiu prestávku medzi intenzívnymi tréningmi.

V otázke regenerácie, test DNA ŠPORT mapuje oblasti génov, ktoré sú zodpovedné sa prebiehajúce zápalové procesy v tele a oxidatívny stres. Obidva tieto sledované parametre sú dôležité pri schopnosti organizmu rýchlo a efektívne sa zregenerovať.

Vedeli ste? Na dosiahnutie úspechu vo vybranom športe je potrebné množstvo faktorov, z ktorých genetika tvorí veľmi výraznú časť.

Výkon a vytrvalosť pri cvičení

Genetickými štúdiami bolo dokázané, že vysoké percento odchýlky vo výkone pozorovanej u športovcov možno vysvetliť genetickými faktormi. V teste DNA Šport nájdete odpoveď, ako dobre bude vaše telo reagovať na určité typy cvičenia z hľadiska aeróbnych a silových tréningov. Aj keď oba typy tréningov sú dôležité pre celkové zdravie a kondíciu, pomer týchto typov počas športovej prípravy by sa mal medzi jednotlivcami líšiť, dokonca aj medzi tými, ktorí sa snažia dosiahnuť rovnaké ciele. Celkové výsledky tohto genetického testu vám umožnia zamerať tréning na typ cvičenia, ktorý vám poskytne najlepšie výsledky, či už ide o vytrvalostný alebo silový tréning.

Vedeli ste? Test DNA Šport vám jasne určí, aký typ tréningov je pre vás najoptimálnejší z hľadiska genetiky. Dozviete sa, či v tréningoch uprednostňovať aeróbne alebo silové aktivity na zvýšenie Vášho výkonu.

Pri určovaní, aký typ tréningu je pre vás optimálny pre dosiahnutie maximálneho efektu sa sledujú gény v oblastiach:

Zaujíma Vás ako správne trénovať ?

Mám 10x vyššie riziko poranenia spojivového tkaniva?

Hrozí mi hypertrofia ľavej komory srdca?

Viem efektívne využiť kofeinové stimulanty?

Výstupná správa obsahuje:

  • podrobný zoznam všetkých génových sekvencií, ktoré sú vyhodnocované

  • presný popis a funkcia látok v tele (najčastejšie sú to enzýmy), ktorých genóm sa hodnotí

  • podrobný popis, či sa u Vás nachádza polymorfizmus (zmena v genóme) a či je efekt tejto zmeny negatívny, prípadne pozitívny vzhľadom na fungovanie organizmu.

  • zoznam kľúčových oblastí zdravia, ktoré sú u Vás najviac zaťažené a na ktoré oblasti je nutné za zamerať z hľadiska udržania celkového zdravia

Vo výslednej správe testu DNA ŠPORT nájdete aj konkrétne odporúčania, ako je možné zmierniť negatívny vplyv genetických polymorfizmov na Vaše zdravie. Nakoľko však výsledná správa obsahuje veľké množstvo odborných informácií, v prípade potreby máte možnosť si objednať aj individuálnu konzultáciu. Vyškolený odborník zhodnotí všetky Vaše výsledky a užšie zacieli výstupné odporúčania podľa Vášho veku, anamnézy, aktuálnych stravovacích návykov, životného štýlu a aj Vašich očakávaní. 

Čo zaujímavé sa ešte dozviem?

Patrím k 2 % štastlivcov, ktorí majú zvýšenú aeróbnu výkonnosť ?

Kedy som najvýkonnejší ?

Mám výhodu tzv. výbušnej "explozívnej" sily?

Kompletný zoznam testovaných génov

V zozname sú uvedené enzýmy a proteíny zapojené do metabolických procesov v organizme, ktorých gény sú sledované a vyhodnocované v teste DNA ŠPORT. Genetickým výskumom bolo potvrdené, že pri polymorfizme v uvedených génoch dochádza k významnej zmene funkcie kódovaných organických molekúl (proteínov – enzýmov, transportérov a i.) v porovnaní s nezmenenými, pôvodnými génmi. Zmenená aktivita proteínov tak vedie k biochemickým zmenám vo fungovaní organizmu.

Riziko zranenia

Analyzovaný polymorfizmus: COL1A1 Sp1 G>T

Kolagén typu 1 je jedným z hlavných kolagénov v spojivových tkanivách. Nachádza sa v šľachách, väzoch aj chrupavkách. Zmenená expresia tohto génu môže viesť k riziku poškodenia v dôsledku štrukturálnej zmeny vlastností tkaniva.

V prípade pôvodného (wild type) genotypu majú jedinci v dôsledku zníženej expresie génu COL1A1 až 10 krát vyššie riziko poranenia šliach a väzov.

Analyzovaný polymorfizmus: COL5A1 BstUI RFLP C>T

Kolagén typu V alfa je minoritne zastúpený kolagén, ktorý reguluje tvorbu nových vlákien. Aj keď je tento kolagén minoritne zastúpený, má dôležitú úlohu. Molekuly tohto kolagénu sú súčasťou fibríl (vlákien) šliach a väziva spoločne s ďalšími proteínmi. Jeho dôležitá úloha spočíva v tom, že  pri tvorbe fibríl určuje priemer fibrilárnych štruktúr spojivového tkaniva. Zmenená expresia tohto génu môže viesť k riziku zranenia.

Analyzovaný polymorfizmus: GDF5 5UTR C>T

Proteín GDF5 je členom veľkej rodiny rastových transformujúcich faktorov beta. GDF5 hrá úlohu pri vývoji a hojení kostrových, kĺbových a mäkkých tkanív. Tento gén ovplyvňuje schopnosť hojenia a zotavenia tkaniva po poškodení úrazom.

Polymorfizmus v genóme spôsobuje nižšiu expresiu tohto génu, čím sa zvyšuje riziko poranenia mäkkých tkanív, hlavne Achillovej šľachy. Pozmenený genotyp sa spája aj s náchylnosťou na osteoartritídu (hlavne v kolene).

Schopnosť zotavenia

Sledovaný polymorfizmus: IL-6 -174 G>C

Interleukín 6 je prozápalový cytokín, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri zápale a reguluje (podporuje) expresiu C reaktívneho proteínu.  Okrem toho stimuluje imunitnú odpoveď ako odpoveď na namáhavé cvičenie.

Polymorfizmus v genóme kódujúcom tento proteín vedie k zvyšovaniu koncentrácie Interleukínu 6 a tým k zvýšeniu chronického zápalu. Jedinci tak potrebujú aj dlhší čas na regeneráciu a zotavenie po náročnom cvičení.

Analyzovaný polymorfizmus: IL6R A>C

IL6R je cytokínový receptor, ktorý ovplyvňuje pôsobenie IL6. Tento gén ovplyvňuje hladinu svalovej únavy, ktorá sa vyskytuje pri intenzívnejšom cvičení a taktiež ovplyvňuje schopnosť regenerácie. Polymorfizmus v genóme vedie k vyšším hladinám IL6R a IL6 zvyšuje prozápalový efekt v organizme počas cvičenia.

Analyzovaný polymorfizmus: CRP G>A

C-reaktívny proteín je proteín akútnej fázy zápalu a používa sa ako marker na stanovenie zápalu v organizme. Jeho hladina sa zvyšuje sekréciou interleukínu-6, makrofágmi a T bunkami.

Jedinci s pôvodným (wild type) genotypom majú vyššie hladiny CRP v sére a tým predispozíciu k poruchám súvisiacim s chronickým zápalom. Títo jedinci tak potrebujú aj dlhší čas na regeneráciu a zotavenie po náročnom cvičení.

Analyzovaný polymorfizmus: TNFA -308 G>A

Tumor nekrózny faktor je prozápalový cytokín produkovaný makrofágmi a adipocytmi. Výrazne ovplyňuje aj homeostázu glukózy v celom tele. Pri športe platí, že sa hladiny TNFA po intenzívnom cvičení zvyšujú.

Polymorfizmus v genóme kódujúcom tento cytokín zvyšuje transkripciu TNF, čo znamená, že títo jedinci môžu skôr pociťovať únavu a je u nich potrebný dlhší čas na regeneráciu.

Analyzovaný polymorfizmus: MnSOD/SOD2 -28 C>T

Enzýmy, ktoré vychytávajú voľné radikály sú veľmi dôležité pre organizmus a špeciálne pre vrcholových športovcom, pretože pri intenzívneho tréningu vzniká výrazný oxidačný stres, ktorý zvyšuje svalovú únavu.

Enzým SOD2 vychytáva voľné radikály, ktoré sú obvykle produkované v bunkách a ktoré sú škodlivé pre bunkové systémy. Enzým má teda dôležitú antioxidačnú aktivitu v bunke, najmä vo vnútri mitochondrie.
Pre pôvodný (wild type) genotyp je charakteristické, že enzým SOD2 má zníženú funkciu, jedinci tak majú vyššie hladiny oxidačného stresu, čím dochádza aj k horšej regenerácii organizmu.

Analyzovaný polymorfizmus: eNOS 894 G>T

Endoteliálna NO syntáza hrá kľúčovú úlohu v regulácii cievneho tonusu a periférneho odporu tým, že syntetizuje oxid dusnatý. Má taktiež vazoprotektívne účinky – potláča agregáciu krvných doštičiek, adhéziu leukocytov a proliferáciu buniek hladkého svalstva.

Polymorfizmus v genóme kódujúcom tento enzým vedie k proteolytickému štiepeniu v enzýme (degradácia enzýmu) a tým pádom k zníženiu dostupnosti oxidu dusnatého v stenách ciev. Dochádza tu k zvýšeniu množstva voľných radikálov, vzniká zvýšené riziko aterosklerózy, primárnej hypertenzie, renálnej nedostatočnosti alebo preeklampsie. Pre týchto jedincov je charakteristická zhoršená regenerácia najmä po veľmi namáhavom tréningu.

Výkon a vytrvalosť pri cvičení

Prietok krvi a respirácia

Analyzovaný polymorfizmus: AGT Met235Thr T>C

Proteín angiotenzinogén je syntetizovaný v pečeni a v prípade zníženia krvného tlaku je uvoľňovaný do krvného obehu. Angiotensinogen je esenciálnou súčasťou systému Renín-angiotenzínový systém (RAS). Zvýšené hladiny angiotenzinogénu korelujú so zvýšeným krvným tlakom. Gén tiež ovplyvňuje citlivosť krvi na prítomnosť soli.

Genetický podmienené zmeny v množstve angiotenzinogénu majú preto významný vplyv na tlak krvi, objem telesných tekutín a homeostázu elektrolytov. AGT stimuluje aj sekréciu aldosterónu z nadobličiek.

Z hľadiska športovcov, vyššia hladina AGT sa spája s lepším svalovým výkonom, jedinci majú výhodu explozívnej sily.

Analyzovaný polymorfizmus: ACE I/D

Angiotenzín konvertujúci enzým je súčasťou systému renín-angiotenzín zodpovedného za reguláciu krvného tlaku a objemu tekutín v tele. Jeho úlohou je premena angiotenzínu I na  aktívny vazokonstrikčný angiotenzín II. Preto ACE nepriamo zvyšuje krvný tlak tým, že spôsobuje zúženie krvných ciev. Geneticky podmienená zvýšená hladina ACE má preto významný vplyv na krvný tlak a riziko hypertenzie, ktoré sa pri konzumácii soli  signifikantne zvyšuje.
Z hľadiska športu sa enzýmu ACE pripisuje vplyv na dostatočnú aeróbnu kapacitu, svalovú silu a efektivitu, čiastočne ovplyvňuje predispozíciu na rast svalov a tým aj typ telesnej postavy.

Alela I je spojená s nižšou aktivitou ACE, čím dochádza k lepšej aeróbnej kapacite a lepšej svalovej efektivite.

Alela D je spojená s vyššími hladinami ACE, čím dochádza k lepšiemu svalovému výkonu a rastu svalov.

Analyzovaný polymorfizmus: BDKRB2 Rpt sequence exon 1 C>T

Bradykinín je endoteliálny vazodilatátor, ktorý účinkuje cez bradykinínový receptor B2. Tento receptor tvorí komplex s enzýmom ACE, ktorý je súčasťou systému renín-angiotenzín zodpovedného za reguláciu krvného tlaku a objemu tekutín v tele.

T alela je spojená so zvýšenou expresiou tohto génu a väčšou vazodilatáciou, ktorá je spojená s vyššou účinnosťou kontrakcie svalov, výhodná pre aeróbne cvičenie a vytrvalostný výkon.

Analyzovaný polymorfizmus: VEGF 634 C>G

VEGF je endotelový proliferačný rastový faktor, podieľa sa na tvorbe a raste nových krvných ciev, a preto ovplyvňuje prietok krvi a okysličovanie. Genotyp CC prispieva k vyšším hladinám VEGF, čo vedie k vyššej efektivite svalov pri tréningu. Títo jedinci majú dobrú aj aeróbnu kapacitu a vytrvalostné výkony. Pri dlhšej prestávke v tréningoch sa veľmi rýchlo dokážu dostať späť na natrénovanú úroveň.

blood flow

Produkcia energie počas fyzického výkonu

Analyzovaný polymorfizmus: NRF2 A>G

Nukleárny respiračný faktor NRF2 zlepšuje dýchaciu kapacitu a rýchlosť tvorby energie počas cvičenia. Je tiež dôležitý pri tvorbe mitochondrií a reguluje niektoré gény kódujúce mitochondriálne proteíny.
Veľmi zriedkavá G alela NRF2 je spojená s elitnou vytrvalostnou výkonnosťou a s 50-60% zlepšením VO2max pri vytrvalostných tréningoch.

Analyzovaný polymorfizmus: PPARGC1A Gly482Ser G>A

PPARGC1A hrá zásadnú úlohu v regulácii energie. Podieľa sa na zvýšení počtu mitochondrií počas cvičenia, oxidácii mastných kyselín, diferenciácii adipocytov, pri využití glukózy, termogenézy a tvorbe svalovej hmoty.

Genotyp GG je spojený s väčšou mitochondriálnou biogenézou, čo sa prejavuje lepšou vytrvalostnou kapacitou.

Analyzovaný polymorfizmus: PPARA Intron G>C

PPARA je transkripčný faktor, ktorý reguluje metabolizmus lipidov a glukózy v pečeni, kostrovom svalstve a v srdci. Podieľa sa na využívaní mastných kyselín na výrobu ATP – hlavného zdroja energie počas cvičenia.

Alela G je spojená s väčšou aeróbnou kapacitou a významne vyššou špecializáciou svalových vlákien typu I.
Alela C je spojená so schopnosťou vybudovať si viac svalovej hmoty a mať väčšiu silu kontrakcie vo svale.

run sprint

Využitie „paliva“ počas fyzického výkonu

Analyzovaný polymorfizmus: ADRB2 Arg16Gly A>G

Adrenergný receptor β2 sa zúčastňuje pri regulácii srdcových, pľúcnych, cievnych, endokrinných funkcií a centrálneho nervového systému. Adrenalín prevažne cez ADRB2 stimuluje glykogenolýzu a preto má hlavnú úlohu v udržovaní hladiny glukózy v krvi počas dlhotrvajúceho cvičenia. Polymorfizmus v genóme sa spája aj s pozmenenými vazodilatačnými účinkami katecholamínov počas stresu.

Analyzovaný polymorfizmus: ADRB2 Gln27Glu C>G

Adrenergný receptor β2 sa zúčastňuje pri regulácii srdcových, pľúcnych, cievnych, endokrinných funkcií a centrálneho nervového systému. Polymorfizmus v oblasti Gln27Glu súvisí s vytrvalostným výkonom a schopnosťou znižovať váhu pri dodržiavaní cvičebného programu.

Pre genotyp GG je charakteristické, že má nižšiu hodnotu VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka) a takisto aj menej efektívnu lipolýzu. Pre týchto jedincov je nutné meniť intenzitu cvičenia na dosiahnutie zníženia váhy.

Analyzovaný polymorfizmus: TRHR C>T

TRHR sa podieľa na zvyšovaní metabolizmu, ktorý je potrebný na mobilizáciu paliva počas cvičenia. V prípade zriedkavého genotypu GG, majú jedinci potenciál k zvýšenému nárastu svalovej hmoty; táto genetická variácia je výhodná pre silové športy.

energy during excerxcise

Doplnkové parametre

Analyzovaný polymorfizmus: ACTN3 R>X

Alfa aktiníny sú proteíny viažuce aktín, ktoré udržujú stavbu cytoskeletu. Alfa – aktinín 3 sa vyskytuje vo svalových vláknach typu II, pričom zohráva úlohu v upevňovaní aktínových filamentov vo svalovej sarkomére.

Jednotlivci s pôvodným (wild type) genotypom majú výhodu počas aeróbnych tréningov a športov. Predpokladá sa, že pri aeróbnych aktivitách je zapojené vyššie percento pomalých svalových vlákien. Tento genotyp má lepší vytrvalostný potenciál.

RR genotyp je spojený s väčším percentuálnym podielom rýchlo sa pohybujúcich svalových vlákien, čo je výhoda pre silu a rýchlosť pri tréningu.

Analyzovaný polymorfizmus: Taq1 C>T

Gén pre receptor vitamínu D (VDR) predstavuje približne 70% celkového genetického vplyvu na hustotu kostí, hrá dôležitú úlohu pri homeostáze vápnika, pri raste a diferenciácii kostných buniek a absorpcii vápnika v črevách. Aktivácia VDR v črevách, kostiach, obličkách a prištítnych telieskach vedie k udržovaniu hladiny vápnika a fosforu v krvi a kostiach. VDR taktiež ovplyvňuje proliferáciu buniek, imunitu, lipolýzu a sekréciu inzulínu. Stresové hormóny ako kortizol znižujú expresiu VDR.

Polymorfizmus v oblasti genómu Taq1 kódujúcom receptor vit. D (genotyp CC) sa spája s lepším silovým základom a lepšou svalovou flexibilitou. Tento genotyp má vyššiu rannú glukózu a inzulín.

Analyzovaný polymorfizmus: CYP1A2 – 163 A>C

Kofeín sa v organizme metabolizuje pomocou cytochrómu P450 1A2 (CYP1A2).
Polymorfizmus v genóme kódujúcom tento enzým je spojený so zníženou schopnosťou metabolizovať kofeín. Mierny až vysoký príjem kofeinových nápojov je spojený so zvýšeným rizikom ochorenie srdca. Odporúča sa, aby sa títo jednotlivci uprednostňovali bezkofeínové alternatívy.

Z hľadiska športu, kofeín zlepšuje výkonnosť pri šprinte a vytrvalosti. Pri polymorfizme však treba brať do úvahy zníženú schopnosť metabolizácie kofeínu a tým pádom je nutné nastaviť iné časové podávanie tohoto stimulanta, prípadne ho nepoužívať.

Analyzovaný polymorfizmus: AGT Met235Thr T>C

Proteín angiotenzinogén je syntetizovaný v pečeni a v prípade zníženia krvného tlaku je uvoľňovaný do krvného obehu. Amgiotensinogen
je esenciálnou súčasťou systému Renín-angiotenzínový systém (RAS).
Zvýšené hladiny angiotenzinogénu korelujú so zvýšeným krvným tlakom.
Gén tiež ovplyvňuje citlivosť krvi na prítomnosť soli.

Genetický podmienené zmeny v množstve angiotenzinogénu majú preto
významný vplyv na tlak krvi, objem telesných tekutín a homeostázu
elektrolytov. AGT stimuluje aj sekréciu aldosterónu z nadobličiek.

Analyzovaný polymorfizmus: ACE I/D

Angiotenzín konvertujúci enzým je súčasťou systému renín-angiotenzín zodpovedného za reguláciu krvného tlaku a objemu tekutín v tele. Jeho úlohou je premena angiotenzínu I na  aktívny vazokonstrikčný angiotenzín II. Preto ACE nepriamo zvyšuje krvný tlak tým, že spôsobuje zúženie krvných ciev. Geneticky podmienená zvýšená hladina ACE má preto významný vplyv na krvný tlak a riziko hypertenzie, ktoré sa pri konzumácii soli  signifikantne zvyšuje.

Analyzovaný polymorfizmus: CLOCK 3111 T>C

Clock je transkripčný faktor, ktorý je nevyhnutnou súčasťou regulácie biologických hodín a je zapojený v metabolickej regulácii.Polymorfizmus v genóme vedie k zmene hladín proteínov, ovplyvňuje cirkadiánne rytmy a dobu spánku.

Genotypy CC – večerný typ – horšie zaspávajú, ráno bývajú unavenejší, lepšie sa im trénuje vo poobednajších až večerných hodinách. Pri genotype TT je to naopak.

Vieme Vám dať odpoveť aj na tieto otázky?

Viem sa po dlhšej prestávke rýchlo vrátiť k dobrej výkonnosti ?

Strácam rýchlejšie tekutiny? Hrozí mi dehydratácia ?

Aká je moja adaptácia na nízky príjem sacharidov ?

Čo ma to bude stáť ?

270 eur

V cene je zahrnuté:

K uvedenej službe je možné priobjednať:

  • Konzultácia* 1 hod.  – 45 eur 

*Konzultáciu je možné objednať aj neskôr, nie je potrebné ju objednávať  spolu s testom. Pre prípadnú konzultáciu sa stačí rozhodnúť, až keď vám prídu výsledky a dodaný podrobný výstup nebude pre vás postačujúci. Konzultáciu vedie RNDr. Eva Tóth, Msc.

Pri kombinácií dvoch a viacerých genetických testov, ktoré sú využité jedným klientom platia zľavnené ceny.

Navštívte náš eshop/obchod.

Neviete sa rozhodnúť, či je pre vás tento test vhodný, prípadne máte na nás nejaké iné otázky? Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 443 699, emailom na info@dna-analyza.eu, prípadne nám zanechajte odkaz. Budeme vás kontaktovať.

Created with GIMP