Ponuka

Aktuálne vám vieme ponúknuť 4 rôzne zamerané balíčky analýzy génov, pričom každý z nich je špecifický a cielene analyzuje oblasť zdravia, na ktorý je zameraný. Najuniverzálnejší test je DNA ZDRAVIE, ktorý analyzuje až 55 oblastí v ľudskom genóme a pokrýva problematiku hlavných civilizačných ochorení, ako sú napr. riziko kardiovaskulárnych, onkologických, či metabolických ochorení. 

DNA testy ŠPORT, DIÉTA, alebo MYSEĽ sú užšie špecializované a podrobnejšie rozoberajú jednu vyselektovanú oblasť. Spoločnosť DNAlife však ponúka aj kombinácie DNA testov za zvýhodnené ceny. Klient tak môže za zvýhodnených cenových podmienok získať analýzu 2 a viacerých testov (napr. testov DNA ZDRAVIE a DNA DIÉTA; DNA ZDRAVIE a DNA ŠPORT a i. ).

Vyberte si:

DNA Health logo

DNA ZDRAVIE

Analyzovaných 55 génových oblastí

DNA ZDRAVIE je určený tým, ktorí chcú porozumieť svojmu vlastnému genotypu a jeho vplyvu na zdravie a prevenciu zdravotných ťažkostí. Obsiahla analýza pokrýva všetky hlavné oblasti zdravia a poskytuje zároveň jasnú a cielenú interpretácii odpovedí pre zdravý životný štýl a celkovú vitalitu.

329 EUR

logo sport

DNA ŠPORT

Analyzovaných 25 génových oblastí

DNA ŠPORT je vhodný pre vrcholových aj rekreačných športovcov, ktorí chcú vyťažiť maximum zo svojho tréningového úsilia. Test cieli na oblasť zaťaženia mäkkých tkanív, výkonu, schopnosti regenerácie a nastavenie správneho tréningového programu pre optimálne výsledky.

269 EUR

dieta logo

DNA LÍNIA

Analyzovaných 20 génových oblastí

Test DNA LÍNIA je vytvorený pre klientov, ktorí majú pretrvávajúce ťažkosti s chudnutím, alebo udržaním optimálnej váhy.
Test je odporúčaný špeciálne ľuďom, ktorí trpia nadváhou dlhodobo, prípadne tušia, že môžu mať genetické predispozície k trvalej nadváhe a obezite.

249 EUR

dna mysel logo

DNA MYSEĽ

Analyzovaných 36 génových oblastí

DNA MYSEĽ je vhodný pre klientov, u ktorých sa v rodine vyskytli ochorenia ako Alzheimerova choroba, či demencia; závislosti od alkoholu, nikotínu a opioidov, poruchy príjmu potravy, poruchy nálady, depresia, bipolárny porucha, úzkosť, posttraumatický stresový syndróm.

289 EUR

Ceny uvedených testov sú konečné. V cene je zahrnutá analýza DNA podľa zvoleného typu testu, výstupná správa v slovenskom jazyku a všetky administratívne/prepravné náklady súvisiace s uvedenou službou.

Cenovo zvýhodnené balíky DNA testov:

Akékoľvek 2 DNA testy

499 EUR

Akékoľvek 3 DNA testy

599 EUR

Akékoľvek 3 DNA testy

699 EUR

Uvedená cena kombinovaných balíkov platí pre jednu osobu, nie je možne objednať jeden kombinovaný balík pre dve a viac osôb. V prípade, že by ste mali záujem o viac genetických testov, prípadne ich kombinácie pre väčšiu skupinu ľudí (napr. pre rodinu, športový klub), prosím kontaktujte nás, môžeme vám navrhnúť individuálnu cenovú ponuku.

Neviete sa rozhodnúť, či je pre vás tento test vhodný, prípadne máte na nás nejaké iné otázky? Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 443 699, emailom na info@dna-analyza.eu, prípadne nám zanechajte Odkaz. Budeme vás kontaktovať.

Created with GIMP