Kontakt

Spoluprácu so spoločnosťami DNAlife, Nordic Laboratories a konzultácie zabezpečuje:

RNDr. Eva Tóth, Msc – HELTENS

Sídlo spoločnosti: Súmračná 23, Bratislava 82102

IČO: 52582451

 

Telefón: 0911443699
Email: info@dna-analyza.eu

Created with GIMP