O nás

Na Slovensko prinášame špičkovú analýzu DNA nadviazaním spolupráce s prestížnymi zahraničnými laboratóriami Nordic Laboratories a spoločnosťou DNAlife. Za vytvorením spolupráce stojí RNDr. Eva Tóth, MSc., ktorá sa po osobných pozitívnych skúsenostiach rozhodla priniesť túto službu aj na Slovensko.

Nordic Laboratories tvorí sieť certifikovaných laboratórií, ktorí dlhodobo poskytujú profesionálne služby ako analýzu DNA a iné špecializované laboratórne vyšetrenia takmer do celého sveta. Dlhodobo dosahujú najvyšší štandard v rámci analýzy genetického materiálu, pričom na svojich zamestnancov kladú veľmi vysoké nároky.

V roku 2013 dochádza k spojeniu Nordic Laboratories a DNAlysis Biotechnology, pričom vzniká spoločnosť DNAlife. Hlavným úsilím je vytvorenie súboru najmodernejších genetických testov so špecializáciou na celkové zdravie, výživu a fitness potenciál. Obidve spoločnosti vychádzajú z myšlienky, že každé telo je vysoko individuálne a jedinečné. Súčasný model štandardizovanej liečby pre všetkých nie je ideálnym spôsobom riešenia zdravotnej starostlivosti. Namiesto toho začínajú presadzovať funkčný medicínsky pohľad na zdravotníctvo, ktorý je značne individualizovaný a preventívny. Jedným z cieľov je pomôcť ľuďom predchádzať ochoreniam cielenými odporúčaniami, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých informácií v oblasti nutrigenomiky a optimalizovania životného štýlu. 

DNAlife má aktuálne k dispozícií už 8 špecializovaných genetických testov zameraných na rôzne oblasti zdravia. Na Slovensku sú aktuálne dostupné 4 najčastejšie vyhľadávané testy, avšak postupne sa budeme snažiť rozšíriť našu ponuku aj na ďalšie dostupné testy. 

RNDr. Eva Tóth, MSc. študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,vedecký odbor biológiu – fyziológiu. Diplomovú prácu mala zameranú na sledovanie Clock génov v laboratórnych podmienkach, pričom osobne pracovala s metódou PCR (Polymerase Chain Reaction), ktorá sa používa na množenie DNA a jej následnú analýzu. Vo svojej rigoróznej práci sa venovala problematike alergickej rinitídy a možnosti jej liečby inovatívnymi liekmi. Počas svojho profesného vzdelávania pôsobila rok na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, kde sa venovala problematike účinku antioxidantov na ľudské zdravie. 

Po štúdiách smerovali jej kroky do oblasti výroby a distribúcie liečiv, kde pracovala takmer 10 rokov na rôznych odborných pozíciách. V rámci medzinárodnej spolupráce bola spoluautorkou odborných publikácii prezentovaných na vedeckej konferencii ESMO (European Society for Medical Oncology) so zameraním na onkologickú problematiku. 

V roku 2018 odišla z farmaceutického priemyslu, založila inštitút vitality HELTENS, pričom jej hlavná oblasť pôsobenia smeruje na preventívnu medicínu. Nadväzuje spoluprácu s DNAlife a v roku 2019 rozbieha služby DNA analýzy na Slovensku. Pre spoločnosť pôsobí aj ako odborná konzultantka, pričom vo svojej praxi využíva nielen svoje odborné, ale aj rozsiahle doplňujúce vzdelanie nutričnej špecialistky, detoxikačnej špecialistky, odborníčky pre suplementáciu výživovými doplnkami, či poradkyne v oblasti stres manažmentu.